EN
GR
Language:

 

Γενικές Ερωτήσεις

Το προσωπικό του κέντρου βρίσκεται πάντα στη διάθεση σας να απαντήσει οποιοδήποτε ερώτημα.

 

Τι γίνεται μετά το πέρας της εξέτασης μου; Πότε είναι έτοιμα τα αποτελέσματα μου;

Μετά από την εξέταση σας στον μαγνητικό και αξονικό τομογράφο, οι εικόνες επεξεργάζονται από τους τεχνολόγους, αν απαιτείται, και προωθούνται στους ιατρούς ακτινολόγους για να ετοιμάσουν το ιατρικό πόρισμα. Ο ιατρός ακτινολόγος θα μελετήσει  πολύ προσεκτικά την εξέταση σας και στη συνέχεια θα τη συγκρίνει με τυχόν προηγούμενες που έχετε κάνει ή έχετε προσκομίσει μαζί σας, πριν εκδώσει το τελικό πόρισμα. Η πλειοψηφία των πορισμάτων ετοιμάζεται το συντομότερο δυνατό. Το πόρισμα είναι ιατρικό έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει ορολογίες οι οποίες είναι δύσκολο να γίνουν κατανοητές  εάν δεν υπάρχει η κατάλληλη ιατρική κατάρτιση. Το πόρισμα θα πρέπει να  το συζητήσετε με τον ιατρό σας  ο οποίος σας έχει δει, σας έχει εξετάσει και έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της κλινικής σας κατάστασης.  Πέραν του ιατρικού πορίσματος θα παραλάβετε cd και τυπωμένες τις εικόνες της εξέτασής σας.
Εάν μετά που συζητήσατε τα αποτελέσματα σας με το δικό σας ιατρό,  εξακολουθείτε να έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το ιατρικό πόρισμα παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήστε με το γραμματειακό προσωπικό αφήνοντας μήνυμα στον ιατρό ακτινολόγο ώστε να σας καλέσει όταν είναι διαθέσιμος.
Στις εξετάσεις της ψηφιακής μαστογραφίας, της ακτινογραφίας, του υπέρηχου και της ηπατικής ελαστογραφίας θα παραλάβετε εκτυπωμένη την εξέταση σας και το ιατρικό πόρισμα από τον/την ιατρό ακτινολόγο του κέντρου. Τα πορίσματα των εξετάσεων δίνονται την ίδια ώρα εκτός εάν σας ζητηθεί για τον οποιοδήποτε λόγο να προσκομίσετε προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.
Στις πανοραμικές και κεφαλομετρικές θα σας δοθεί εκτυπωμένη η εξέταση και cd, ενώ στις 3D εξετάσεις θα σας δοθεί CD για να γίνει η αξιολόγηση από τον οδοντίατρο σας επίσης μετά το πέρας της εξέτασης. 

Τι χρειάζεται να προσκομίσω μαζί μου για την εξέταση;

Αυτό εξαρτάται από το είδος της εξέτασης. Για όλες τις εξετάσεις θα πρέπει να προσκομίσετε παλιές εξετάσεις για την ίδια ανατομική περιοχή ώστε να γίνει σύγκριση, αν απαιτείται και αν το επιθυμείτε.

Πόσο κοστίζει η εξέταση μου;

Οι εξετάσεις που διεξάγονται στο Διαγνωστικό κέντρο είναι πάρα πολλές οπότε για να ενημερωθείτε για τη χρέωση παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Εξεταζομένων. Συνίσταται όπως συμβουλευτείτε τον ιατρό σας ώστε να σας δώσει παραπεμπτικό, το οποίο μπορεί να χρειαστεί να το στείλετε στο φαξ/email ώστε να ενημερωθείτε για τυχόν προετοιμασία 

Είστε συμβεβλημένοι με το ταμείο ή την ασφαλιστική μου εταιρεία;

Από την ίδρυση μας τα ταμεία Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ημικρατικών οργανισμών και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, μας εμπιστεύονται για την άρτια παροχή ιατρικών υπηρεσιών και την ποιοτική εξυπηρέτηση των ασφαλιζομένων τους. Το διαγνωστικό κέντρο είναι πλήρως συμβεβλημένο με τα Ταμεία Υγείας της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Α.Η.Κ), Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Α.Τ.Η.Κ.), Τραπεζικών Υπαλλήλων (Ε.Τ.Υ.Κ) και έχει απευθείας κάλυψη με την ασφαλιστική εταιρεία της Universal. Οι ασφαλισμένοι των υπόλοιπων ασφαλιστικών εταιρειών, μέλη συντεχνιών όπως και μερικών οργανωμένων συνόλων απολαμβάνουν ιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ειδικές προσυμφωνημένες τιμές με την ασφαλιστική τους εταιρεία ή συντεχνία. 

Μπορεί να σταλεί η εξέταση μου στο εξωτερικό;

Παρ’ όλο που οι εξετάσεις του μαγνητικού και αξονικού τομογράφου είναι πολύ μεγάλες σε μέγεθος, μπορούμε να τις αποστείλουμε σε μορφή DICOM μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο email του ιατρού σας στο εξωτερικό. Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Εξεταζομένων. Όλες οι υπόλοιπες εξετάσεις αποστέλλονται σε μορφή jpeg μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Σε ποια γλώσσα θα είναι το πόρισμα μου;

Τα ιατρικά πορίσματα εκδίδονται στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά, ανάλογα με τον ιατρό ακτινολόγο που θα διαγνώσει την εξέταση σας. Τα πορίσματα δεν μπορούν να εκδίδονται και στις δυο γλώσσες  λόγω φόρτου εργασίας. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας σε αυτό το θέμα. Εάν είστε γερμανόφωνοι τα ιατρικά πορίσματα μπορούν να εκδοθούν και στα Γερμανικά.
Εάν είστε αγγλόφωνοι ή σχεδιάζετε να στείλετε τα αποτελέσματά σας στο εξωτερικό μπορούμε να σας τα μεταφράσουμε εντός δύο εβδομάδων. Μεταφράσεις από τα Αγγλικά στα Ελληνικά δεν γίνονται παρά μόνο όταν υπάρχει ιατρικός λόγος.
Η προτίμηση έκδοσης του πορίσματος σε συγκεκριμένη γλώσσα πιθανόν να προκαλέσει καθυστέρηση στην ετοιμασία του πορίσματος σας και δύναται να μην ισχύει για συγκεκριμένες εξετάσεις. 
Δεν πραγματοποιούνται αλλαγές στα ιατρικά πορίσματα μετά από την έκδοσή τους. Πρόσθετες πληροφορίες θα προστεθούν υπό τη μορφή προσθηκών (addendums).

Μπορώ να έχω μια πρώτη γνώμη;

Είναι πολιτική του κέντρου μας να μη δίνουμε προκαταρκτικά αποτελέσματα ή μια «πρώτη γνώμη» παρά μόνο όταν μελετηθεί λεπτομερώς η εξέταση σας και έχει εκδοθεί το ιατρικό πόρισμα. Για τα ιατρικά επείγοντα περιστατικά γίνεται απευθείας προφορική επικοινωνία μεταξύ του ιατρού ακτινολόγου του κέντρου και του παραπέμποντος ιατρού.

Θέλω να ζητήσω δεύτερη γνώμη, μπορώ να αποταθώ στο κέντρο σας;

Το Διαγνωστικό κέντρο διαθέτει έμπειρο ιατρικό προσωπικό και παρέχει την υπηρεσία για δεύτερη γνώμη. Μπορείτε να ζητήσετε να αξιολογηθεί η εξέταση σας από ιατρό ακτινολόγο του κέντρου μας και να σας δοθεί γραπτώς ιατρικό πόρισμα. Νοείται ότι η ποιότητα εικόνων της εξέτασης που περιέχονται στον ψηφιακό δίσκο (cd) που θα προσκομίσετε είναι ιατρικά αξιολογήσιμη. 

 
Τηλ. +(357) 22 861000
Fax:+357 22 446344
99A, Αθαλλάσσας
2024 Στρόβολος
Λευκωσία, Κύπρος