EN
GR
Language:

Ιστορικό

Το Διαγνωστικό Κέντρο ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ ιδρύθηκε το 2008 και αποτελεί ένα πρότυπο, σύγχρονο και ολοκληρωμένο απεικονιστικό κέντρο. Πρόκειται για ένα διαγνωστικό κέντρο, εξοπλισμένο αποκλειστικά με σύγχρονα μηχανήματα χαμηλής ακτινοβολίας, το οποίο ξεχωρίζει τόσο για την ποιότητα των υπηρεσιών του, όσο και την ανθρώπινη προσέγγιση που προσφέρει στους εξεταζόμενους. Το Διαγνωστικό κέντρο διαθέτει μηχανήματα τελευταίας γενιάς, μια τεράστια επένδυση που το καθιστά το κορυφαίο διαγνωστικό κέντρο στην Κύπρο. Ο διαγνωστικός του τομέας καλύπτει τις εξετάσεις με συστήματα αξονικής τομογραφίας 64 τομών και μαγνητικής τομογραφίας 1,5Τ, υπερηχοτομογραφίας, ηπατικής ελαστογραφίας, ψηφιακού ακτινολογικού, ψηφιακού μαστογράφου, και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες εξετάσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης ιατρικής. Η ενσωμάτωση του Διαγνωστικού Κέντρου ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ στον Όμιλο Εταιριών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ τον Ιούνιο του 2018 συντέλεσε σημαντικά στην υλοποίηση ενός σχεδίου εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και αναβάθμισης της υλικοτεχνικής υποδομής. Στο πλαίσιο αυτό διευρύνθηκε το φάσμα των απεικονιστικών εξετάσεων που διενεργούνται στο κέντρο, με την εγκατάσταση τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακού μαστογράφου με 3D τομοσύνθεση και συστήματος πρωτοποριακής τεχνολογίας για μέτρηση της οστικής πυκνότητας DEXA.

 

Κύρια χαρακτηριστικά του ολοκληρωμένου αυτού διαγνωστικού κέντρου είναι η σωστή οργάνωση, η συμπληρωματικότητα των δραστηριοτήτων, η επιστημονική κατεύθυνση, η υψηλή εξειδίκευση, το υψηλού κύρους ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ο άρτιος τεχνολογικός εξοπλισμός τελευταίας γενιάς, η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός, η συνεχής αναβάθμιση και εξέλιξη, η αυστηρή εφαρμογή μεθόδων ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τo Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 761/2001 (EMAS) και ο αμέριστος σεβασμός στη φροντίδα του εξεταζόμενου.

 

Η εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ) αποτελεί το μεγαλύτερο μεταρρυθμιστικό και κοινωνικό έργο στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο. Η πρώτη φάση υλοποίησής του η οποία περιλάμβανε την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη και έλαβε χώρα την 1η Ιουνίου του 2019, αποτέλεσε για το κέντρο μια τεράστια πρόκληση. Με έντονο το αίσθημα της ευθύνης και του καθήκοντος ως προς την ισότιμη και καθολική πρόσβαση κάθε δικαιούχου σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας υγείας το Διαγνωστικό Κέντρο εντάχθηκε τον Ιούνιο του 2019 στο Γενικό Σχέδιο Υγείας και συμβλήθηκε με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), καλύπτοντας σχεδόν όλο το φάσμα ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων. Χαρακτηριστικό της βούλησής μας για κάλυψη ολοένα και περισσότερων υπηρεσιών αποτέλεσε η ένταξη του μικροβιολογικού εργαστηρίου του κέντρου, καθιστώντας το ως το πρώτο αυτόνομο «one-stop» κέντρο παροχής διαγνωστικών εξετάσεων. 

 

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, κάθε οργανισμός καλείται να λειτουργεί, να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται συνεχώς. Με την εισαγωγή του ΓεΣΥ ως την  μεγαλύτερη μεταρρυθμιστική αλλαγή επακολούθησαν αλλαγές στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού. Συνεπώς η παρακολούθηση των εξελίξεων, η προσαρμογή στις αλλαγές και στα νέα δεδομένα καθώς και η αποτελεσματική διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα επιτυχίας, αποτελούν τη βασική προϋπόθεση για διατήρηση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που παρέχονται στο διαγνωστικό μας κέντρο. Τα προβλήματα και οι προκλήσεις που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του ΓεΣΥ αποτελούν ταυτόχρονα ευκαιρίες τόσο για τη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας όσο και για την κάλυψη των ολοένα και αυξημένων αναγκών. 

 

Οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί και η ταχύτητα με την οποία έχουν εισαχθεί δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με παθητική συμπεριφορά ή χωρίς προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα. Τη μεγαλύτερη πρόκληση αποτέλεσε η δραματική αύξηση του όγκου εργασιών, η οποία προέκυψε τόσο από το γεγονός ότι ο αριθμός των παρόχων απεικονιστικών υπηρεσιών που εντάχθηκαν στο ΓεΣΥ ήταν περιορισμένος και μη ικανός να καλύψει όλες τις ανάγκες, όσο και από το γεγονός ότι το Διαγνωστικό κέντρο έχει καθιερωθεί ως ένα πρότυπο διαγνωστικό κέντρο αποτελώντας πρώτιστη επιλογή για τον κάθε δικαιούχο. Πέραν του ότι στο κέντρο παρέχεται όλο το φάσμα ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων, διενεργούνται εξειδικευμένες εξετάσεις ή/και εξετάσεις που δεν παρέχονται από άλλους συμβεβλημένους παροχείς υπηρεσιών υγειάς με αποτέλεσμα να εξυπηρετούνται εξεταζόμενοι ανά το παγκύπριο και οι κλήσεις προς το διαγνωστικό κέντρο να καθίστανται μη διαχειρίσιμες. Ως εκ τούτου έχοντας ως γνώμονα την άριστη εξυπηρέτηση συστάθηκε άμεσα τηλεφωνικό κέντρο με αποκλειστική αρμοδιότητα τη διαχείριση των τηλεφωνικών κλήσεων. 

 

Η επαρκής στελέχωση του Διαγνωστικού Κέντρου ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτέλεσε ακόμη μια μεγάλη πρόκληση. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτέλεσαν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, δίνοντας την ευκαιρία σε νέα άτομα να εργαστούν σε ένα δυναμικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα δαπανήθηκε χρόνος για την εκπαίδευση και την κατάρτιση τόσο του νεοεισερχόμενου όσο και του υφιστάμενου προσωπικού με στόχο την απόκτηση επαρκούς γνώσης ως προς τη διαφοροποίηση των διαδικασιών ώστε να συμβαδίζουν με το πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΥ. 

 

Η χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος του ΟΑΥ αποτέλεσε ακόμη μια πρόκληση η οποία ο κάθε πάροχος κλήθηκε να αντιμετωπίσει. Οι δυσκολίες που προέκυψαν όσον αφορά την κωδικοποίηση των εξετάσεων, τις παραπομπές και τις κλινικές πληροφορίες για τις απεικονιστικές εξετάσεις εξομαλύνονται μέσω της συνεχούς και επί καθημερινής βάσεως συνεργασίας και επικοινωνίας μας με Προσωπικούς και Ειδικούς Ιατρούς. Ταυτόχρονα αποτελεί προτεραιότητά μας η ανατροφοδότηση και η κατάθεση τεκμηριωμένων εισηγήσεων και προβληματισμών στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας έτσι ώστε να συμβάλουμε στην επωφελή προσπάθεια που συντελείται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για ομαλή λειτουργία και εφαρμογή του ΓεΣΥ.

 

Καθημερινά όλο το προσωπικό εργάζεται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών και της ποιότητας εξυπηρέτησης, αποτελώντας εγγύηση για υπεύθυνη φροντίδα στον κάθε ασθενή για κάθε περίπτωση. Σκοπός μας είναι η συνεχής αναβάθμιση και διεύρυνση των υπηρεσιών μας ώστε να καταστεί δυνατή σε κάθε δικαιούχο η έγκαιρη και έγκυρη πρόσβαση στις υπηρεσίες μας. Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ήταν και παραμένει αρωγός και συμπαραστάτης της μεγάλης αυτής προσπάθειας που λαμβάνει χώρα στον τομέα της Υγείας στη χώρα μας. 

 

 
Τηλ. +(357) 22 861000
Fax:+357 22 446344
99A, Αθαλλάσσας
2024 Στρόβολος
Λευκωσία, Κύπρος